Augu kaitēkļi un slimības Jaunumi
slimību un kaitēkļu attēlu kolāža un virsraksta teksts

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) reģionālo nodaļu prognožu jomas inspektori izvērtējuši iepriekšējā gada sezonas augļaugu (ābeļu, bumbieru, kauleņkoku, aveņu, zemeņu, ogulāju) slimību un kaitēkļu novērojumu rezultātus un, ņemot vērā tos un iespējamos laika apstākļus šā gada veģetācijas periodā, prognozējuši būtiskāko slimību un kaitēkļu attīstību 2024. gada sezonai. Informācija dažādiem Latvijas reģioniem pieejama: tīmekļvietnē noverojumi.vaad.gov.lv.