Rokas un saļruņa zīmējusm un teksts un VAAD logo

Lai novērtētu Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) darbu kopumā un sniegto pakalpojumu kvalitāti 2023.gadā, aicinām līdz 01.03.2024. atbildēt uz anketas jautājumiem, atvēlot tam aptuveni 6 minūtes laika.

Lai piedalītos aptaujā, lūdzam klikšķināt ŠEIT.

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs!

Iegūtie rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā VAAD darba kvalitātes novērtēšanai un uzlabošanai.

Aptaujas veikšanas tiesiskais pamats ir Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 27. punkts un Vispārīgās datu aizsardzības regulas II nodaļas 6. panta 1. punkta c apakšpunkts.