Jaunumi

Patlaban publiskajā telpā izskan bažas par bišu saimju bojāeju saistībā ar augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanu. Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) vidēji sezonā veic līdz 2000 AAL lietošanas pārbaudes, tajā skaitā reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām, no kurām vidēji gadā četras sūdzības ir par iespējamo bišu bojāeju no AAL lietošanas.

VAAD savas kompetences ietvaros veic AAL lietošanas uzraudzību zemnieku saimniecībās, realizējot plānveida un operatīvās pārbaudes. Plānveida pārbaudes, izvērtējot iespējamos riskus, tiek iepriekš izplānotas un katrā saimniecībā tiek veiktas vienu reizi 3–5 gados. 2019. gadā kopā tika veiktas 1646 plānveida pārbaudes (2018. gadā bija 1983 pārbaudes). Operatīvās pārbaudes notiek, ja saņemtas sūdzības par iespējamiem pārkāpumiem. Pēdējos gados būtiski pieaug iedzīvotāju sūdzību skaits. Vidēji gadā VAAD saņem ap 90 sūdzībām. Apmēram 30 gadījumos situācija tiek atrisināta telefoniski, noskaidrojot notikuma detaļas, izvērtējot tās un izskaidrojot, secināts, ka pārkāpuma nav.

VAAD inspektoram, ierodoties klātienē, situāciju nākas skaidrot apmēram 60 gadījumos. Lielākoties sūdzības ir par smakām un smidzināšanu vējā, iespējamu smidzinājuma nonesi blakus teritorijā.

Vairumā gadījumu sūdzības izrādās nepamatotas, bieži VAAD inspektors nonāk kaimiņu attiecību konfliktsituācijās. Izskatot administratīvā pārkāpuma lietas, vidēji gadā 12–16 gadījumos pārkāpēja vaina tiek pierādīta un piemērots sods.

Gads Sūdzību skaits Sūdzības saistībā ar dzīvniekiem, bitēm, zivīm Sūdzības saistībā ar bitēm vai ziedošiem augiem
Pārkāpums
ir nav
2017 59 14 6
sūdzības par iespējamu neatbilstību, smidzinot ziedošu rapsi
 -  6
4
par bišu iespējamu bojāeju
- 4
2018 60 14 5
sūdzības par iespējamu neatbilstību, smidzinot ziedošu rapsi
 1  4
2
par bišu iespējamu bojāeju
- 2
2019 106 17 5
sūdzības par iespējamu neatbilstību, smidzinot ziedošu rapsi
 1  4
7
par bišu iespējamu bojāeju
- 7
2020 39 9  4
sūdzības par iespējamu neatbilstību, smidzinot ziedošu rapsi
 -  4
1
par bišu iespējamu bojāeju
notiek pārbaude

Nereti sūdzības saistītas arī ar to, ka kultūraugu ziedēšanas laikā tiek lietoti fungicīdi, herbicīdi, papildmēslojums, kuru lietošanai nav nepieciešami specifiski ierobežojumi bišu un citu apputeksnētāju drošībai, lietojums nerada apdraudējumu bitēm.

VAAD aicina lauksaimniekus uzturēt labas kaimiņattiecības ar apkārtējiem iedzīvotājiem, tai skaitā biteniekiem, pirms jebkāda, arī lapu mēslojuma, smidzinājuma informējot tos par smidzināšanas laiku un izmantojamiem preparātiem.

Savukārt biškopjus jau agrā pavasarī aicinām uz sadarbību ar lauksaimniekiem, noskaidrojot, kādi kultūraugi tiks audzēti bišu iespējamo ganību teritorijā gan pie pastāvīgajām bišu novietnēm, gan pie pārvietojamām.

Ja biškopim ir pamatotas aizdomas par insekticīda lietošanu, neievērojot noteiktos lietošanas ierobežojumus (smidzināšana laika posmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 05.00), vai biškopis no lauksaimnieka nevar iegūt informāciju par to, kas tiek smidzināts, tad būtu jāsazinās ar tuvāko VAAD reģionālo nodaļu.

Ja biškopis lauksaimniecības sezonas laikā konstatē bišu masveida bojāeju, tad nekavējoties ir jāzvana tuvākajai VAAD reģionālajai nodaļai ar situācijas izklāstu un konkrētas vietas norādi, kur atrodas bišu drava un, ja iespējams, apstrādātie lauki.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
26425173, dace.udre@vaad.gov.lv
www.vaad.gov.lv