Zemenes stāds ar ogām

Valdība otrdien, 7. martā, apstiprinājusi grozījumus divos Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumos: “Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriji un aprites noteikumi” un “Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība”, papildinot tos ar jaunu Eiropas Savienībā (ES) reglamentētu nekarantīnas organismu Phytophthora ramorum, kas ir augu patogēns un nodara bojājumus ozoliem, rododendriem un citām krūmu un koku sugām. Vēl noteikumi papildināti ar jaunām augu ģintīm un sugām un veikti grozījumi augu karantīnas (augus iznīcinošu) un nekarantīnas (augu kvalitāti pazeminošu un plaši sastopamu ES teritorijā) organismu sarakstos.

No augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla noteikumiem ir svītrots fitoplazmas nekarantīnas organisms Candidatus Phytoplasma australiensekas bija saistošs zemeņu audzēšanas uzraudzībai. Turpmāk šī fitoplazma būs iekļauta karantīnas organismu sarakstā. Vēl divām citām fitoplazmām – Candidatus Phytoplasma pyri un Candidatus Phytoplasma mali – ir pārskatīti riska pārvaldības pasākumi.

Ar grozījumiem ir noteikta atkāpe apgabaliem, ko Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) ir atzinis par brīviem no konkrētiem kaitīgajiem organismiem. Šādā no konkrētiem kaitīgiem organismiem brīvā apgabalā nav nepieciešams veikt vizuālas pārbaudes, ņemt paraugus un testēt materiālu. Jāteic, ka pašlaik Latvijā VAAD nevienu teritoriju nav atzinis par brīvu ne no viena kaitīgā organisma.

Savukārt dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kārtība ir papildināta ar jaunu ES reglamentētu nekarantīnas organismu – baktēriju Pseudomonas syringae, kuras saimniekaugi ir dažādi dekoratīvie augi.

Dekoratīvo augu ģinšu un sugu saraksts ir papildināts ar jaunām sugām – akmensozolu, Austrijas un sarkano ozolu, aktinīdiju, Eiropas, hibrīdo un Japānas lapegli, irbeni, kamēliju, parasto osi, rododendru, zaļo duglāziju un ēdamo kastaņu.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 76 “Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi”” un “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 54 “Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība”” stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.