Jaunumi

 

3424

No 11. līdz 13.septembrim Zviedrijas pilsētas Upsalas zinātniskajā institūtā RISE notika trīs dienu seminārs, kurā dalībnieki pārrunāja projekta "Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai" paveikto un plānoto. Seminārā piedalījās visu Baltijas jūras reģiona valstu pārstāvji, tajā skaitā Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Agroķīmijas departamenta direktora Skaidrīte Rulle un VAAD galvenais eksperts Lauris Leitāns.

Seminārā diskutēts par dažādām tēmām, tajā skaitā par kūtsmēslu paraugu ņemšanu izmēģinājuma saimniecībās, šo paraugu analīze un izmēģinājuma saimniecību anketēšana. Projektā kopumā bija plānots noņemt 843 kūtsmēslu paraugus. VAAD ieguldījums šajā skaitlī ir 124 noņemti paraugi 22 izmēģinājuma saimniecības visā Latvijas teritorijā.

Seminārā pārrunāta uz Excel programmatūras bāzes izstrādātā kalkulatora darbība, kas, balstoties uz saimniecības datiem, spēj aprēķināt kūtsmēslu sastāvu. Lai programmatūra strādātu precīzi, ir nepieciešams plašs datu klāsts – izbarotā lopbarība, tās sastāvs, izmantotais ūdens daudzums, klimata apstākļi, un citi dati, kas bieži saimniecībām nav pieejami. Semināra dalībnieki prezentēja savus pirmos aprēķinus un diskutēja par to, kā samazināt nepieciešamo datu apjomu. Tā pat tika apspriesti risinājumi kā atvieglot tālāku programmatūras lietošanu gan projekta dalībniekiem, gan nākotnē citiem lietotājiem.

3
4

 

 

 

 

 

 

Trešā tēma, kas sanāksmē apspriesta, bija kūtsmēslu apsaimniekošanas efektivitātes modeļi ar vides ietekmes risku novērtējumiem. Ja zemnieki iegūs zināšanas par kūtsmēslu ķīmisko sastāvu, kūtsmēslus varētu apsaimniekot efektīvāk, rodas jautājumu – kāda būs efektīvākas apsaimniekošanas ietekme uz dabu, un kāda būs ekonomija. Dalībnieki prezentēja aprēķinus ar vienu no modeļiem, kas novērtē barības vielu izskalošanās risku, rodot kaitējumu dabai. Tika apspriesti arī citi modeļi, minot dažus – ilgtermiņa kūtsmēslu izraisītas barības un organisko vielu izmaiņas augsnē, mēslošanas izmaksu izmaiņas.

Prezentācijas: Reporting by September 2018 Latvia; Comparison of calculator tool and lab results; WP4 calculations.

Galvenais projekta mērķis ir izveidot jaunu, starptautiski vienotu kūtsmēslu pārvaldības sistēmu, ar kuras palīdzību projekta mērķa grupas (lauksaimnieki, konsultanti, politikas veidotāji un uzraudzības iestādes) spēs uzlabot praktisko kūtsmēslu izmantošanu un nodrošināt ticamus un salīdzināmus datus politikas veidotājiem.

Informācija par projektu.

Informāciju sagatavoja:
Lauris Leitāns, VAAD galvenais eksperts, tālr. 67553539