Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), lai popularizētu augu veselības nozīmi, Augu veselības dienas un kampaņas #PlantHealth4Life ietvaros viesojās Rīgas Bolderājas pirmsskolas izglītības iestādē, kas jau vairākus gadus ir Ekoskolu programmas aktīva dalībniece.

Divās pirmsskolas grupās ar bērniem par augu nozīmi mūsu dzīvē sarunājās un rotaļājās VAAD Fitosanitārās uzraudzības daļas vecākā inspektore Jūlija Sebeļeva, uzsverot, ka augi ir nozīmīgi ne tikai mūsu dzīvības nodrošināšanai (elpošanai, ēdienam), apģērba, sadzīves un citu priekšmetu ražošanai, bet arī estētikai. Daudzi bērni stāstīja, ka viņiem patīk stādīt puķes, daži bērni puķes kopā ar vecākiem bija stādījuši pie savām daudzdzīvokļu mājām, lai iepriecinātu ne tikai sevi, bet arī citus cilvēkus. Bērni ieguva zināšanas par darbībām, kuras var veikt, lai rūpētos par augiem, kā arī iepazinās ar augiem bīstamajiem kaitēkļiem un slimībām. Bērniem tika stāstīts, ka par augiem var rūpēties arī, neievedot no citām zemēm sēklas un augu daļas.

Pasākuma laikā bērni iepazinās ar starptautiskās informatīvās augu veselības kampaņas  simbolu – augu karantīnas organismu Pestiju.  

“Ar Pestiju bērniem var uzskatāmi parādīt, cik viegli var izplatīties augu karantīnas organisms un nodarīt nopietnus postījumus mūsu zemē. Bet, tā kā Pestijs pēc savas būtības ir ļaundaris, ar bērniem izrunājām dabas procesus un labestības principus un, sakot Pestijam labus vārdus, bērni saprata, ka Pestijam ir tāds darbs – likt cilvēkiem aizdomāties par nepareizu rīcību ar augiem un šo darbību sekām. Bet īstenībā Pestijs ir labsirdīgs, un bērni ar prieku uzzīmēja, kāds tas Pestijs ir ārpus sava darba laika un misijas”, norāda Jūlija Sebeļeva.

Pestijs ir Eiropas Savienības kampaņas #PlantHealth4Life” otrā gada simbols. Kampaņas mērķis ir pievērst uzmanību ciešajai saiknei starp augu veselību un mūsu ikdienas dzīvi, veicinot iedzīvotājos izpratni par viņu rīcības potenciālo ietekmi uz augu veselību un iespējām tos aizsargāt. Kampaņa notiek 22 Eiropas valstīs, un Latvijā to kopā ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), Eiropas Komisiju (EK) īsteno VAAD.  

Iesaistīties kampaņā var ikviens!

Lai saglabātu augu veselību, būtiska nozīme ir katra Eiropas iedzīvotāja rīcībai. Apmeklējiet kampaņas #PlantHealth4Life tīmekļvietni un uzziniet, kā jūs varat aizsargāt augu veselību. Jūs atradīsiet resursus visās ES valodās, tostarp preses materiālus, sociālo plašsaziņas līdzekļu paziņojumus, lai dalītos savos kanālos, kā arī videomateriālus.