Jaunumi

Laika posmā no 2. oktobra līdz 8. oktobrim Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori visā Latvijā kopumā veikuši 30 pārbaudes, tai skaitā:
-    26 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes (tai skaitā, reaģējot uz trīs iedzīvotāju sūdzībām);
-    četras AAL izplatīšanas vietu pārbaudes.

AAL lietošanas pārbaužu ietvaros ņemti divi augu paraugi.

Konstatēts viens ar AAL lietošanu saistīts pārkāpums - lietots AAL, neievērojot noteikto aizsargjoslu no ūdensobjekta.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
+37126425173, dace.udre@vaad.gov.lv
www.vaad.gov.lv