Jaunumi

Laika posmā no 7. augusta līdz 13. augustam Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori visā Latvijā kopumā veikuši 127 pārbaudes, tai skaitā:
- 113 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas plānotās pārbaudes,
- deviņas AAL lietošanas operatīvās pārbaudes (reaģējot uz sešām iedzīvotāju sūdzībām),
- piecas AAL izplatīšanas vietu paredzētās pārbaudes.

AAL lietošanas pārbaužu ietvaros ņemti 32 augu paraugi, tai skaitā, paraugi ražas novākšanas brīdī AAL darbīgās vielas glifosāts atliekvielu klātbūtnes noteikšanai.

AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēti seši ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi:
- vienā gadījumā AAL lietots, neievērojot noteikto aizsargjoslu no ūdens objekta,
- vienā gadījumā AAL lietots kultūrai, kurai tas nav paredzēts (nereģistrēts AAL lietojums),
- vienā gadījumā AAL lietots akas tuvumā,
- vienā gadījumā AAL lietoti bez individuāliem aizsardzības līdzekļiem,
- vienā gadījumā nav informētas ar smidzināšanas darbiem nesaistītas personas par to, ka cilvēkiem un mājdzīvniekiem ir aizliegts atrasties un uzturēties uz apstrādātās platības 24 stundas pēc apstrādes ar AAL,
- vienā gadījumā nav ievērota piecu metru aizsargjosla līdz blakus laukam.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
26425173, dace.udre@vaad.gov.lv
www.vaad.gov.lv