Jaunumi

Laika posmā no 11. septembra līdz 17. septembrim Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori visā Latvijā kopumā veikuši 46 pārbaudes, tai skaitā:

42 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes (tai skaitā, reaģējot uz piecām iedzīvotāju sūdzībām); Četras AAL izplatīšanas vietu pārbaudes; AAL lietošanas pārbaužu ietvaros ņemti pieci augu paraugi, tai skaitā, AAL darbīgās vielas glifosāta atliekvielu klātbūtnes noteikšanai.

AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēti trīs ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi:

vienā gadījumā nav veikta precīza uzskaite par izlietotajiem AAL; vienā gadījumā AAL lietots publiskā vietā; vienā gadījumā lietots Latvijas Republikā nereģistrēts AAL.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
26425173, dace.udre@vaad.gov.lv
www.vaad.gov.lv