Jaunumi

Laika posmā no 14. augusta līdz 20. augustam Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD)
inspektori visā Latvijā kopumā veikuši 108 pārbaudes, tai skaitā:

106 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas plānotās pārbaudes; divas AAL lietošanas operatīvās pārbaudes (reaģējot uz trīs iedzīvotāju sūdzībām).

AAL lietošanas pārbaužu ietvaros ņemti 25 augu paraugi, tai skaitā, paraugi ražas novākšanas
brīdī AAL darbīgās vielas glifosāts atliekvielu klātbūtnes noteikšanai.


AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēts viens ar AAL lietošanu saistīts pārkāpums –
saimniecībā lietota AAL lietošanas iekārta, kas nav pārbaudīta normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.


Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
26425173, dace.udre@vaad.gov.lv
www.vaad.gov.lv