Laika posmā no 16. oktobra līdz 22. oktobrim Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori visā Latvijā kopumā veikuši 19 pārbaudes, tai skaitā:
-    12 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes (tai skaitā reaģējot uz vienu iedzīvotāja sūdzību);
-    septiņas AAL izplatīšanas vietu pārbaudes.

AAL lietošanas pārbaužu ietvaros nav ņemti augu paraugi.

AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēti trīs ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi:
-    vienā gadījumā lietojot AAL, tas nonācis blakus teritorijā;
-    vienā gadījumā lietota normatīvajiem aktiem neatbilstoša AAL lietošanas iekārta;
-    vienā gadījumā konstatēts, ka personai nav apliecības, kas ļautu strādāt ar otrās reģistrācijas klases AAL.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
+37126425173, dace.udre@vaad.gov.lv
www.vaad.gov.lv