Jaunumi
Laika posmā no 18. septembra līdz 24. septembrim Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori visā Latvijā kopumā veikuši 37 pārbaudes, tai skaitā: 35 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes (tai skaitā, reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām); divas AAL izplatīšanas vietu pārbaudes. AAL lietošanas pārbaužu ietvaros ņemti pieci augu paraugi, tai skaitā, paraugi ražas novākšanas brīdī AAL darbīgās vielas glifosāta atliekvielu klātbūtnes noteikšanai. AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēti divi ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi: vienā gadījumā lietots Latvijas Republikā nereģistrēts AAL; vienā gadījumā nav veikta precīza uzskaite par iegādātajiem un izlietotajiem AAL.  Informāciju sagatavoja: Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste, 26425173, dace.udre@vaad.gov.lv www.vaad.gov.lv