Jaunumi

Laika posmā no 21. augusta līdz 27. augustam Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori visā Latvijā kopumā veikuši 90 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) uzraudzības pārbaudes, tai skaitā:
- 81 AAL lietošanas plānoto pārbaudi;
- astoņas AAL lietošanas operatīvās pārbaudes (reaģējot uz sešām iedzīvotāju sūdzībām);
- vienu AAL izplatīšanas vietu plānoto pārbaudi.

AAL lietošanas pārbaužu ietvaros ņemti 15 augu paraugi, tai skaitā paraugi ražas novākšanas brīdī AAL darbīgās vielas glifosāta atliekvielu klātbūtnes noteikšanai.

AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēti divi ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi:
- vienā gadījumā AAL lietots kultūrai, kurai tas nav paredzēts (nereģistrēts AAL lietojums);
- vienā gadījumā, lietojot AAL, tas nonācis blakus laukā.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
26425173, dace.udre@vaad.gov.lv
www.vaad.gov.lv