Jaunumi

Laika posmā no 23. oktobra līdz 29. oktobrim Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori visā Latvijā kopumā veikuši deviņas pārbaudes, tai skaitā:

  • sešas augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes (tai skaitā, reaģējot uz divām iedzīvotāju sūdzībām);
  • trīs AAL izplatīšanas vietu pārbaudes.

AAL lietošanas pārbaužu ietvaros nav ņemti augu paraugi.
AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēts viens ar AAL lietošanu saistīts pārkāpums - lietots AAL, neievērojot noteikto aizsargjoslu no ūdensobjekta.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
+37126425173, dace.udre@vaad.gov.lv
www.vaad.gov.lv