Jaunumi

Laika posmā no 25. septembra līdz 1. oktobrim Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori visā Latvijā kopumā veikuši 32 pārbaudes, tai skaitā:
- 20 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes (tai skaitā, reaģējot uz trīs iedzīvotāju sūdzībām);
- 12 AAL izplatīšanas vietu pārbaudes.
AAL lietošanas pārbaužu ietvaros ņemti pieci augu paraugi, tai skaitā, AAL darbīgās vielas glifosāta atliekvielu klātbūtnes noteikšanai.

AAL izplatīšanas pārbaužu laikā konstatēts viens ar AAL izplatīšanu saistīts pārkāpums:
- izplatīts Latvijas Republikā nereģistrēts AAL.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
26425173, dace.udre@vaad.gov.lv
www.vaad.gov.lv