Jaunumi

Laika posmā no 28. augusta līdz 3. septembrim Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori visā Latvijā kopumā veikuši 86 pārbaudes, no tām:
- 83 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes (tai skaitā, reaģējot uz piecām iedzīvotāju sūdzībām);
- trīs AAL izplatīšanas vietu plānotās pārbaudes.

AAL lietošanas pārbaužu ietvaros ņemti astoņi augu paraugi, tai skaitā, paraugi ražas novākšanas brīdī AAL darbīgās vielas glifosāts atliekvielu klātbūtnes noteikšanai.

AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēts viens ar AAL lietošanu saistīts pārkāpums – lietots Latvijas Republikā reģistrēto AAL sarakstā nereģistrēts AAL.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
26425173, dace.udre@vaad.gov.lv
www.vaad.gov.lv