Jaunumi

Laika posmā no 31. jūlija līdz 6. augustam Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori visā Latvijā kopumā veikuši 150 pārbaudes, tajā skaitā:
- 144 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas plānotās pārbaudes,
- sešas AAL lietošanas operatīvās pārbaudes (reaģējot uz piecām iedzīvotāju sūdzībām).

AAL lietošanas pārbaužu ietvaros ņemti 12 augu paraugi, tai skaitā, paraugi ražas novākšanas brīdī AAL darbīgās vielas glifosāts atliekvielu klātbūtnes noteikšanai.

AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēti pieci ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi:
- vienā gadījumā AAL lietots kultūrai, kurai tas nav paredzēts (nereģistrēts AAL lietojums);
- vienā gadījumā lietots Latvijā nereģistrēts AAL;
- vienā gadījumā nav veikta precīza uzskaite par izlietotajiem AAL;
- vienā gadījumā AAL lietots, neievērojot noteikto aizsargjoslu no ūdens objekta;
- vienā gadījumā lietojot AAL nav ievērota darba kvalitāte, kā rezultātā AAL nonācis blakus laukā.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
26425173, dace.udre@vaad.gov.lv
www.vaad.gov.lv