Jaunumi LIZ pārvaldības sistēma

Saskaņā ar Ministru kabineta 18.04.2023. noteikumu Nr. 198 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” prasībām lauksaimniekiem Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) LIZ pārvaldības sistēmā un citos datu formātos līdz 2024. gada 5. februārim jānorāda informācija par šādu eksoshēmu prasību izpildi:

 • “Augsnes kvalitātes un reakcijas optimizācija (pamatkaļķošana)” (EKO2_1);
 • “Saudzējošā lauksaimniecības prakse” (EKO4),
 • “Slāpekļa un amonjaka emisiju un piesārņojuma mazinoša lauksaimniecības prakse”:
  • Šķidrā organiskā mēslojuma izkliede (EKO5_1),
  • Minerālmēslu precīzā izkliede (EKO5_2),
  • Augu aizsardzības līdzekļu precīzā izsmidzināšana (EKO5_3).

Līdz šodienai,1. februārim, informāciju VAAD iesnieguši 2509 jeb 89% ekoshēmu atbalsta pretendentu (no tiem 97% saimniecību datus iesniegušas, izmanojot LIZ pārvaldības sistēmu), tajā skaitā:

 • 60 EKO2_1 jeb 90% no atbalsttiesīgajiem;
 • 2356 EKO4 jeb 89% no atbalsttiesīgajiem;
 • 104 EKO5_1 jeb 80% no atbalsttiesīgajiem;
 • 666 EKO5_2 jeb 90% no atbalsttiesīgajiem;
 • 697 EKO5_3 jeb 88% no atbalsttiesīgajiem.

Pēc visas atbalsta saņemšanai nepieciešamās informācijas (tajā skaitā saimniecībās veikto fizisko pārbaužu rezultātu) izvērtēšanas VAAD sniegs informāciju Lauku atbalsta dienestam (LAD) lēmuma pieņemšanai par atbalsta izmaksāšanu.

VAAD turpina saziņu ar saimniecībām, kuras nav iesniegušas visu nepieciešamo informāciju ekoshēmu atbalsta saņemšanai, un sniedz atbalstu lauksaimniekiem par ekoshēmu prasībām.

VAAD atgādina, ka informācijas iesniegšanas termiņš saistībā ar 2023. gada ekoshēmu prasību izpildi ir 2024. gada 5. februāris. VAAD aicina lauksaimniekus informācijas iesniegšanu neatlikt uz pēdējo brīdi!

Tālrunis konsultācijām: 67336733 vai 27338864, e-pasts lizps.atbalsts@vaad.gov.lv. Konsultācijas iespējamas arī klātienē – tuvākajā VAAD reģionālajā nodaļā un Lielvārdes ielā 36, Rīgā.

Minimālās prasības, kas jāizpilda LIZ pārvaldības sistēmā atbalsta maksājumu saņemšanai