Ābeles zars ar sarkaniem āboliem un teksts

VAAD, tāpat kā iepriekšējos gados, galda kalendāra formātā izdevis informatīvu materiālu “Integrētā augu audzēšana 2021”, kas izstrādāts kā palīgmateriāls lauksaimniekiem integrētās augu aizsardzības prasību nodrošināšanā.

Šogad kalendārā iekļauta informācija par:

  • Integrētās augu aizsardzības pamatprincipiem: profilakse, novērojumi, augu aizsardzības tiešie pasākumi;
  • Alternatīvo metožu piemērošanu;
  • Neparastākajiem iepriekšējās sezonas kaitēkļiem, kas bija savairojušies masveidā;
  • Sertificētas sēklas priekšrocībām;
  • VAAD datu bāzēm;
  • Kā aizsargāt apputeksnētājus;
  • Kā pagatavot kukaiņu viesnīcas un kāda tām nozīmē un priekšrocības;
  • Kā atpazīt kartupeļu karantīnas organismus. Kartupeļu gaišā gredzenpuve – baktērija, kas var iznīcināt pusi ražas;
  • Augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem un mikroelementiem;
  • Labu augu aizsardzības praksi.

Kalendārus var bez maksas saņemt Rīgā, Lielvārdes ielā 36, kā arī mūsu reģionālajās nodaļās, iepriekš telefoniski piesakoties - 26425173.