Grāmatas "Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2022"

Izdots ikgadējais Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) izdevums ”Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2022”. Šajā izdevumā pieejama informācija par augu aizsardzības līdzekļiem, kuri ir Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā 2022. gada sākumā, par to lietošanu un lietošanas ierobežojumiem.

Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts visu laiku mainās, jo tiek reģistrēti gan jauni līdzekļi, gan anulētas augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas, kā arī noteiktas izmaiņas atsevišķu reģistrētu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas nosacījumos, tādēļ aktuālā informācija par izmaiņām Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā pieejama VAAD tīmekļvietnē registri.vaad.gov.lv.

Izdevums pieejams arī elektroniski:

Izdevuma saņemšana

”Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu 2022” var saņemt VAAD – Lielvārdes ielā 36, Rīgā, vai reģionālajās nodaļās.

Izdevuma cena: 3,56 eiro + 0,75 eiro (PVN 21%) = 4,31 eiro

Lai saņemtu izdevumu, pircējam dienesta kontā jāieskaita 4,31 eiro un pēc tam, uzrādot maksājuma uzdevumu, izdevumu var saņemt darbdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.30  Lielvārdes ielā 36, Rīgā (54. kabinetā 2. stāvā). Uzziņas pa tālruni 67185479.

Samaksas rekvizīti:

Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Valsts kase
Konts Nr. LV47TREL2160320005000
Kods TRELLV22

Maksājuma mērķis: Par LR reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu 2022. g. Ieskaitīt kodā 21360.

Ja nepieciešams rēķins, pirms maksāšanas jāsazinās ar VAAD Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļu:

Laila Krupenko

Vecākā referente
laila.krupenko [at] vaad.gov.lv

Maija Gudoviča

Vecākā eksperte
maija.gudovica [at] vaad.gov.lv