Jaunumi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumu Nr. 509 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar regulu Nr. 1107/2009" 32.punktu Valsts augu aizsardzības dienests informē par šādām izmaiņām Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā:

1) piešķirta atļauja augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū un lietošanai, un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēts šāds ķīmiskais augu aizsardzības līdzeklis:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums

Liet.

kat.

Reģistrācijas īpašnieks

Reģ. Nr.

Reģ. klase

Darbīgās vielas nosaukums

Darbīgās vielas saturs

Reģistrācijas datums

Reģistrācijas beigu termiņš

Rexade 440

H

Dow AgroSciences Danmark A/S

0723

2

metil-halauksifēns

piroksulams

florasulams

104,2 g/kg

240 g/kg

100 g/kg

13.03.2020.

30.04.2025.

Šī augu aizsardzības līdzekļa atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2020. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

2) piešķirta atļauja augu aizsardzības līdzekļa paralēlai tirdzniecībai:

Augu aizsardzības līdzekļa
nosaukums

Liet.

kat.

Atļaujas īpašnieks

Atļaujas Nr.

Reģistrācijas klase

Darbīgās vielas nosaukums

Darbīgās vielas saturs

Atļauja derīga

no

Atļaujas derīguma termiņš

Identiskais Latvijas Republikā reģistrētais augu aizsardzības līdzeklis

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Regent

H

Top Crop Chem Ltd

41

2

klomazons

360 g/l

14.01.2020.

31.10.2020.

Kalif 360 CS

0409

Šī augu aizsardzības līdzekļa atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2020. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

3) saskaņā ar 2020. gada 10. janvāra lēmumu Nr. 3490 pagarināts augu aizsardzības līdzekļu "Milagro 4 OD" (reģ. Nr. 0223), "Fornet 4 OD" (reģ. Nr. 0436), "Samson 4 OD" (reģ. Nr. 0437), "Milagro Extra 6 OD" (reģ. Nr. 0361), "Fornet Max 6 OD" (reģ. Nr. 0433) un "Samson Max 6 OD" (reģ. Nr. 0434) derīguma termiņš, glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā, līdz 3 gadiem no izgatavošanas datuma;

4) saskaņā ar 2020. gada 27. februāra lēmumu Nr. 3533 augu aizsardzības līdzekļa "K-Obiol" (reģ. Nr. 0394) reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.10.2021.;

5) saskaņā ar 2020. gada 12. marta lēmumiem Nr. 3543 un Nr. 3544 augu aizsardzības līdzekļu reģistrā anulēti šādi ieraksti:

Augu aizsardzības līdzekļa
nosaukums un preparatīvā forma

Liet.

kat.

Reģistrācijas īpašnieks

Reģ. Nr.

Reģ. klase

Darbīgās vielas nosaukums

Darbīgās vielas saturs

Piezīmes

Fastac 50

I

SIA BASF

0250

2

alfa-cipermetrīns

50 g/l

Anulēts ar 01.11.2020.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 30.04.2021. un izlietot līdz 31.12.2021.

Kestac 50

I

SIA BASF

0251

2

alfa-cipermetrīns

50 g/l

Anulēts ar 01.11.2020.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 30.04.2021. un izlietot līdz 31.12.2021.

Biscaya OD

I

Bayer AG

0459

2

tiakloprīds

240 g/l

Anulēts ar 04.08.2020.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 03.08.2020. un izlietot līdz 31.12.2020.

Proteus OD

I

Bayer AG

0275

2

tiakloprīds

deltametrīns

100 g/l

10 g/l

Anulēts ar 04.08.2020.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 03.08.2020. un izlietot līdz 31.12.2020.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 568 "Dzīvo organismu reģistrācijas kārtība" 39. punktu, Valsts augu aizsardzības dienests informē par to, ka Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļauts šāds dzīvo organismu saturošs augu aizsardzības līdzeklis:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums

Reģistrācijas īpašnieks

Reģ. Nr.

Reģistrācijas klase

Dzīvā organisma nosaukums

Reģistrācijas beigu termiņš

Eupiods sistēma Biobest Group N.V.

0725

3

Eupeodes corollae (Fabricius, 1794)

19.03.2030.

Informācija sagatavota: VAAD Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļā