AAL reģistrs Jaunumi

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā:

  • Reģistrēti divi jauni ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi un piešķirtas atļaujas trīs augu aizsardzības līdzekļu paralēlai tirdzniecībai.
  • Anulēta augu aizsardzības līdzekļa “Mystic 250 EW” reģistrācija.
  • Pagarināts vairāku augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas termiņš.
  • Pēc atkārtotas novērtēšanas veiktas izmaiņas augu aizsardzības līdzekļa “Maister Power OD” lietojumā un noteikts termiņš krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai.
  • Grozīta augu aizsardzības līdzekļu “Cervacol extra” un “WAM extra” reģistrācijas klase iepakojumiem, kas lielāki par 2.5 kg no 2. reģistrācijas klases uz 3. reģistrācijas klasi. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. Atļauts 2.reģistrācijas klases 5 kg iepakojumu krājumus izplatīt un lietot kā 3. reģistrācijas klases līdzekli līdz augu aizsardzības līdzekļu derīguma termiņa beigām.

Plašāka informācija par veiktajām izmaiņām “Latvijas Vēstnesis” publikācijā.