AAL reģistrs Jaunumi

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā:

  • Reģistrēti četri jauni ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi, viens mikrobioloģiskais augu aizsardzības līdzeklis un piešķirta atļauja viena augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai.
  • Anulēta augu aizsardzības līdzekļu “Mirador Xtra”, “Zakeo Xtra”, “Comrade” un “Maxim Star 025 FS” reģistrācija, jo 2021.gada 31.maijā beidzās darbīgās vielas ciprokonazola apstiprinājuma periods saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009. “Mirador Xtra”, “Zakeo Xtra” un “Maxim Star 025 FS” esošos krājumus atļauts izplatīt līdz 2021.gada 30.novembrim un izlietot līdz 2022.gada 30.novembrim. 
  • Pagarināts vairāku augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas termiņš.

Plašāka informācija par veiktajām izmaiņām “Latvijas Vēstnesis” publikācijā.