AAL reģistrs Jaunumi

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā:

  • Reģistrēti 16 jauni ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi.
  • Pieņemti lēmumi par augu aizsardzības līdzekļu “Kantik”, “Mirage” un “Delaro” reģistrācijas anulēšanu ar 01.01.2022.
  • Pagarināts vairāku augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas termiņš.
  • Vairākiem augu aizsardzības līdzekļiem mainīts reģistrācijas īpašnieks.
  • Mainīts augu aizsardzības līdzekļa “Stabilāns 750 š.k.” nosaukums uz “Stabilan 750 SL” un “Estets 600 e.k.” uz “Estet 600 EC”.
  • Vairākiem augu aizsardzības līdzekļiem pagarināts derīguma termiņš, glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā.

Plašāka informācija par veiktajām izmaiņām “Latvijas Vēstnesis” publikācijā.