Augu aizsardzības līdzekļi Jaunumi
Smidzinātājs uz lauka un teksts

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti 10 jauni ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi, un viens mikrobioloģiskais augu aizsardzības līdzeklis un izsniegta viena atļauja augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai.

Pieņemti lēmumi par augu aizsardzības līdzekļu “Avaunt” un “Sindoxa” anulēšanu un noteikti termiņi krājumu izplatīšanai un izlietošanai. Pagarināts vairāku augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas termiņš.

Pēc atkārtotas novērtēšanas veiktas izmaiņas glifosātu saturošu augu aizsardzības līdzekļu “Barbarian Hi-Aktiv”, “Barbarian Biograde 360”, “Monosate G”, “Barbarian Super 360”, “Gallup Super 360” un “Clinic Up” lietojumā un noteikts termiņš krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai. Veikti grozījumi glifosātu saturošu augu aizsardzības līdzekļu “Landmaster 360 TF” un “Rosate 360 TF” atļaujas nosacījumos, kā arī noteikts termiņš krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai.

Veikti grozījumi augu aizsardzības līdzekļa “NeemAzal-T/S” un “NeemAzal” paralēlās tirdzniecības atļaujas Nr.43 nosacījumos. Tagad atļauts tos ietot arī ķiršu, plūmju, aveņu, kazeņu, upeņu, jāņogu un ērkšķogu stādījumos. Augu aizsardzības līdzekļa “NeemAzal-T/S” reģistrācijas klase 1 litra iepakojumiem no 3. reģistrācijas klases mainīta uz 2. reģistrācijas klasi. Noteikts, ka tirgū esošie augu aizsardzības līdzekļa “NeemAzal-T/S” 3.reģistrācijas klases 1 litra iepakojumu krājumi, kas saražoti līdz 2022.gada 25.janvārim, jāizplata un jālieto kā 2. klases līdzekļi. Tos atļauts izplatīt un lietot kā 2.reģistrācijas klases līdzekļus līdz augu aizsardzības līdzekļa derīguma termiņa beigām.

Veiktas izmaiņas augu aizsardzības līdzekļa “Entargo” lietošanas nosacījumos - iepriekš reģistrētās devas 0,7 l/ha vietā, reģistrēts devas intervāls 0,4 l/ha – 0,7 l/ha.

Plašāka informācija par veiktajām izmaiņām “Latvijas Vēstnesis” publikācijā.