Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēts viens jauns ķīmiskais augu aizsardzības līdzeklis un izdota atļauja viena AAL paralēlajai tirdzniecībai. Anulēts augu aizsardzības līdzeklis “Nozomi p.s.”

Augu aizsardzības līdzekļiem “Granprotec”, “Agil 100 EC”, “Zetrola” un “Carmadine Extra” paplašināta lietošanas joma. Vairākiem augu aizsardzības līdzekļiem pagarināts reģistrācijas termiņš.

Augu aizsardzības līdzeklim “Pontos” pagarināts derīguma termiņš līdz 3 gadiem no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā.

Veikti grozījumi augu aizsardzības līdzekļa “Priaxor” atļaujas nosacījumos par aizsargjoslas ievērošanu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Plašāka informācija par veiktajām izmaiņām “Latvijas Vēstnesis” publikācijā.