Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti 12 jauni ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi (AAL) un izdota atļauja viena AAL paralēlajai tirdzniecībai. Vairākiem AAL pagarināts reģistrācijas termiņš. Pieņemts lēmums par AAL “Major 300 SL” anulēšanu un noteikts termiņš krājumu izplatīšanai un izlietošanai. Beigusies AAL “Frazer” paralēlās tirdzniecības līdzekļa atļauja Nr. 38 un noteikts termiņš krājumu izplatīšanai un izlietošanai.

Pēc atkārtotas novērtēšanas atjaunota AAL “Roundup Ultra”, “Trimmer 500 WG”, “Rodeo FL” un “Roundup Flex” atļauja laišanai tirgū un lietošanai, kā arī noteikts termiņš krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai.

Paplašinātas AAL “Timeline FX”, “Revystar XL”, “Quick 50 EC”, “Gepard 50 EC”, “Graminis” un “Supero” lietošanas jomas.

Plašāka informācija par veiktajām izmaiņām “Latvijas Vēstnesis” publikācijā.