Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti seši jauni ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi un piešķirta viena atļauja augu aizsardzības līdzekļa paralēlai tirdzniecībai.

Vairākiem augu aizsardzības līdzekļiem pagarināts reģistrācijas termiņš.

Augu aizsardzības līdzeklim “Glyphomax 480” (reģ. Nr.0386) paplašināta lietošanas joma.

Anulēta augu aizsardzības līdzekļa “Roundup Quick” (reģ. Nr.0370) reģistrācija, noteikts termiņš to krājumu izplatīšanai un izlietošanai.

Noteikts termiņš augu aizsardzības līdzekļa “Buster” (atļauja Nr.40) krājumu izplatīšanai un izlietošanai.

Pēc atkārtotas novērtēšanas atjaunota augu aizsardzības līdzekļu “Granstar Premia 50 SX” (reģ. Nr.0255), “Trimmer 50 SG” (reģ. Nr.0321) un “Naunce 75 WG” (reģ. Nr.0403) atļauja laišanai tirgū un lietošanai.

Plašāka informācija par veiktajām izmaiņām “Latvijas Vēstnesis” publikācijā Nr.: 2024/18.22.