Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti trīs jauni ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi un piešķirta atļauja viena augu aizsardzības līdzekļa paralēlai tirdzniecībai. Vairākiem augu aizsardzības līdzekļiem pagarināts reģistrācijas termiņš. Anulēta augu aizsardzības līdzekļu “Polygandron STP” (reģ. Nr.0721), “Polygandron TTP” (reģ. Nr.0722), “Polygandron WP” (reģ. Nr.0720), “Roundup B” (reģ. Nr.0516), “Roundup G” (reģ. Nr.0517), “Movento SC 100” (reģ. Nr.0758) un “Zorvec Endavia” (reģ. Nr.0746) reģistrācija, noteikts termiņš to krājumu izplatīšanai un izlietošanai. Augu aizsardzības līdzekli “Zorvec Endavia” atļauts izlietot šajā 2024.gada sezonā līdz 13.decembrim.

Veikti grozījumi darbīgo vielu metil-tribenuronu saturoša augu aizsardzības līdzekļa “Tristar 50 SG” (reģ. Nr.0814) atļaujas nosacījumos attiecībā uz atļauto lietojumu, samazinot atļautās preparāta devas un izmainot lietošanas laiku, kā arī noteikts termiņš krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai.

Pēc atkārtotas novērtēšanas noteikts termiņš augu aizsardzības līdzekļa “Ariane S” (reģ. Nr.0188) krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai.

Reģistrā atkārtoti iekļauti dzīvos organismus saturoši augu aizsardzības līdzekļi “Adalia sistēma (Adalia-E sistēma)”, “Ambliseijus sistēma”, “Eretmiks sistēma”, “Eretmocerus sistēma” un “Orius sistēma”.

Plašāka informācija par veiktajām izmaiņām “Latvijas Vēstnesis” publikācijā.