Jaunumi

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11. panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirņu svītrošanu no Latvijas augu šķirņu kataloga. Lēmums pieņemts saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumu Nr. 140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 41.3. apakšpunktu.

Nr.
p.k.
Šķirnes nosaukums Valsts, kurā šķirne selekcionēta a) Selekcionārs

b) Šķirnes uzturētājs

c) Pilnvarotais pārstāvis Latvijā

Svītrošanas datums
  Ziemas rapsis Brassica napus L. (Partim)
1. Mauro KWS DE a,b) KWS SAAT SE & Co.KGaA 02.09.2020.

Informācija sagatavota: VAAD Sēklu kontroles departamentā