Jaunumi Sēklas un šķirnes

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11. panta ceturto daļu  Valsts augu aizsardzības dienestā pieņemti lēmumi par četru šķirņu iekļaušanu katalogā, par šķirņu uzturēšanas termiņa pagarināšanu katalogā trim augu šķirnēm un par vienas augu šķirnes svītrošanu no kataloga.

Nr. p.k. Šķirnes nosaukums Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā Valsts, kurā šķirne selekcionēta a) Selekcionārs

b) Šķirnes uzturētājs

Informācija par šķirnes aizsardzību:

a) aizsardzības termiņš;

b) Selekcionāra tiesību īpašnieks;

c) Selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumu

Cita informācija par šķirni
Sējas kaņepes Cannabis sativa L.
1. Loja 26.02.2021.–31.12.2031. LV a) Mazsalacas pilsētas lauku teritorijas Mareka Bērziņa zemnieku saimniecība "LOJAS", SIA "TRANSHEMP", SIA "Spelta"

b) Mazsalacas pilsētas lauku teritorijas Mareka Bērziņa zemnieku saimniecība "LOJAS"

a) 31.12.2046.

b) Mazsalacas pilsētas lauku teritorijas Mareka Bērziņa zemnieku saimniecība "LOJAS", SIA "TRANSHEMP", SIA "Spelta"

Eļļas kaņepes
Sējas lini Linum usitatissimum L.
2. Vilani 26.02.2021.–31.12.2031. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts a) 31.12.2044.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

Šķiedras lini
Ziemas kvieši Triticum aestivum L.
3. Reinis 01.03.2021.–31.12.2031. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts a) 31.12.2045.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

Bio
Auzas Avena sativa L.
4. Lelde 01.03.2021.–31.12.2031. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts a) 31.12.2045.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

-

 

Nr. p.k. Šķirnes nosaukums Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā Valsts, kurā šķirne selekcionēta

a) Selekcionārs

b) Šķirnes uzturētājs

Informācija par šķirnes aizsardzību:

a) aizsardzības termiņš;

b) Selekcionāra tiesību īpašnieks;

c) Selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumu

Cita informācija par šķirni
Hibrīdā airene Lolium hybridum Hausskn
1. Saikava 01.01.2003.–31.12.2032. LV a,b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte a) 31.12.2024.

b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Bio
Auzeņairene Festulolium Asch. et Graebn
2. Vizule 23.04.2012.–31.12.2032. LV a,b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte a) 31.12.2037.

b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Bio
Ganību airene Lolium perenne L.
3. Calibra 01.01.2003.–31.12.2032. DK a,b) DLF Seeds A/S - -

 

Šķirnes nosaukums Valsts, kurā šķirne selekcionēta a) Selekcionārs

b) Šķirnes uzturētājs

c) Pilnvarotais pārstāvis Latvijā

Svītrošanas datums
Vasaras rapsis Brassica napus L. (Partim)
Jacardo KWS DE a,b) KWS SAAT SE & Co.KGaA 04.03.2021.