Jaunumi Sēklas un šķirnes
Ziedošu linu lauks
Foto: Inese Liepiņa

Valdība otrdien, 17. augustā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību, papildinot prasības sēklaudzētājiem par izlases sēklas kvalitāti. 

Tiek noteikts, ka izlases sēklu kvalitātei jāatbilst bāzes kategorijas sēklu kvalitātei un bāzes sēklām - minētajiem rādītājiem lauku apskatei. 

Tāpat sēklaudzētājiem tiek paredzēta iespēja izvēlēties kaitēkļu invāzijas noteikšanu vai nenoteikšanu sēklā (tā vairs nebūs obligāta prasība), kā arī ir precizēta informācija sēklas kvalitātes rādītājiem attiecīgajos pielikumos. 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 “Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, 
Zemkopības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste 
67027498, ruta.rudzite@zm.gov.lv