Jaunumi Uzraudzība
Laukums meža ielokā, kur redzmas izmētātas plastmas kanniņas

Šā gada 26. martā Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), pārbaudot saņemto informāciju par iespējamiem augu aizsardzības līdzekļu iepakojumu utilizācijas noteikumu pārkāpumiem, Latgalē, Indras pagastā, vidē izmestos sadzīves atkritumos konstatēja tukšos augu aizsardzības līdzekļu iepakojumus.

Atgādinām lauksaimniekiem, ka izlietotos augu aizsardzības līdzekļu iepakojumus līdz to nodošanai utilizācijā jāglabā kopā ar augu aizsardzības līdzekļiem un tie jānodod saskaņā ar normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteikto kārtību.

VAAD informāciju par konkrēto gadījumu nosūtījis Valsts vides dienestam.

Saskaņā ar Valsts vides dienesta tīmekļvietnes informāciju izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu veic četri uzņēmumi:

SIA “Zaļais centrs”  http://zc.lv/atkritumu-skirosanas-karte/

SIA “Zaļā Josta” http://www.zalajosta.lv/lv/izlietota-iepakojuma-savaksanas-vietas

AS “Latvijas Zaļais punkts” http://www.zalais.lv/lv/kur-izmest/

SIA “Eko Rija” http://www.ekorija.lv/s63/izlietota-iepakojuma-pienemsanas-laukumu-adreses/