Augu kaitēkļi un slimības Jaunumi
Kolāža no kaitēkļu un slimību attēliem un virsraksta teksta

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) reģionālo nodaļu prognožu jomas inspektori izvērtējuši iepriekšējā gada sezonas laukaugu (labību, rapša un pākšaugu) slimību un kaitēkļu novērojumu rezultātus un, ņemot vērā tos un iespējamos laika apstākļus šā gada veģetācijas periodā, prognozējuši būtiskāko slimību un kaitēkļu attīstību 2024. gada sezonai. Informācija dažādiem Latvijas reģioniem pieejama: tīmekļvietnē noverojumi.vaad.gov.lv.