Jaunumi Sēklas un šķirnes
Vizualizēts labības lauka attēls ar tekstu

Valsts augu aizsardzības dienests aicina Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas, kuras vēlas pretendēt uz de minimis atbalstu pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai” par pakalpojumiem, kas sniegti pēc 1. aprīļa, iesniegt pieteikumus de minimis atbalsta saņemšanai.

Pieteikumu iesniegšanas kārtība:

  • pieteikumus var iesniegt papīra formā vai elektroniski (ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);
  • pieteikumus vēlams iesniegt tajā Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā, kuras inspektori snieguši pakalpojumus;
  • iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 26. novembrim.

Veidlapa “Pieteikums de minimis atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai””:

Pieteikumam jāpievieno:

  • de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruka vai
  • jānorāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā apstiprinātās veidlapas identifikācijas numurs.

Lai piekļūtu de minimis atbalsta uzskaites sistēmai (sistēmas turētājs – Finanšu ministrija), izmanto VID EDS piedāvāto autorizācijas un autentifikācijas iespēju. EDS sistēmā ir izveidota sadaļa – poga “de minimis”, kuru nospiežot ir iespējams aizpildīt de minimis uzskaites veidlapu.

Plašāka informācija par de minimis atbalstu pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai”:

Ar sēklaudzētājiem, kuri var pretendēt uz atbalstu, sazināsies arī Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas inspektors, kas sniedzis pakalpojumu.