Jaunumi Sēklas un šķirnes
Kartupeļu laika fotogrāfija un informatīvs teksts

Valsts augu aizsardzības dienests aicina Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas, kuras vēlas pretendēt uz de minimis atbalstu pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai”, iesniegt pieteikumus de minimis atbalsta saņemšanai.

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

  • pieteikumu var iesniegt papīra formā vai elektroniski (ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);
  • pieteikumu vēlams iesniegt tajā Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā, kuras inspektors sniedzis pakalpojumus;
  • iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 7. maijam.

Veidlapa:

Pieteikumam jāpievieno:

  • de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruka vai
  • jānorāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā apstiprinātās veidlapas identifikācijas numurs.

Lai piekļūtu de minimis atbalsta uzskaites sistēmai (sistēmas turētājs – Finanšu ministrija), jāizmanto VID EDS piedāvātā autorizācijas un autentifikācijas iespēja. EDS sistēmā ir izveidota sadaļa – poga “de minimis”, kuru nospiežot ir iespējams aizpildīt de minimis uzskaites veidlapu.

Plašāka informācija par de minimis atbalstu pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai”:

Ar sēklaudzētājiem, kuri var pretendēt uz atbalstu, sazināsies Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas inspektors, kas sniedzis pakalpojumu.

Neskaidrību gadījumā jautājiet: