Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atgādina, ka lauksaimniekiem īpaši jutīgajās teritorijās (Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Ropažu, Ādažu, Saulkrastu un Siguldas novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās, izņemot Bauskas novada Valles un Kurmenes pagastu un Siguldas novada Lēdurgas pagastu), kuri apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi 20 hektāru un lielākā platībā, kā arī, audzējot dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus vai ogulājus trīs hektāru un lielākā platībā un lietojot mēslošanas līdzekļus (arī tad, ja lieto tikai kūtsmēslus), ne vēlāk kā līdz 30. novembrim ir jāiesniedz VAAD mēslošanas plānu kopsavilkums par 2021. gadā faktiski iegūto ražu un attiecīgās ražas iegūšanai  faktiski izlietotajiem mēslošanas līdzekļiem.

Kopsavilkumu var iesniegt tikai elektroniski:

  • izmantojot Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (LAD EPS); 
  • vai nosūtot uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv, ja dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Nepieciešamības gadījumā par kopsavilkumu iesniegšanu var konsultēties:

  • par LAD EPS darbību – ar LAD Informācijas tehnoloģiju speciālistu O.Tālbergu, tālr. 67027857 vai 67027861, e-pasts eps@lad.gov.lv;
  • par kopsavilkuma saturu un iesniegšanu – ar VAAD Agroķīmijas departamentu, tālr. 67550920.
Izsaukuma zīme
Atgādinām, ka pēc 30. novembra kopsavilkumus tehniski nav iespējams iesniegt.

Mēslošanas plānu kopsavilkumu iesniegšana ir viena no savstarpējās atbilstības pārvaldības prasībām, lai saņemtu platību maksājumus, tāpēc neiesniegšanas gadījumā par to tiek informēts LAD.

Plašāka informācija:

Jeļena Rundane

Vecākā inspektore
jelena.rundane [at] vaad.gov.lv