Laika posmā no 01.07.2024. līdz 05.07.2024. veiktas 96 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas un četras mēslošanas līdzekļu (ML) lietošanas normatīvo aktu prasību pārbaudes.

Par iespējamiem AAL lietošanas normatīvo aktu prasību pārkāpumiem saņemti divi ziņojumi, bet par ML lietošanas normatīvo aktu prasību pārkāpumiem saņemts viens ziņojums, uz kuru pamata operatīvi veiktas pārbaudes.

AAL lietošanas normatīvo aktu prasību pārbaužu ietvaros ņemti seši augu paraugi.

AAL lietošanas normatīvo aktu prasību pārbaužu laikā konstatēti trīs pārkāpumi:

- lietojot AAL, tas nonācis blakus teritorijā;

- divos gadījumos lietots AAL, neievērojot noteikto aizsargjoslu no ūdensobjekta.