Laika posmā no 3.  līdz 7. jūnijam veiktas 24 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas prasību ievērošanas pārbaudes, tajā skaitā sešas operatīvās pārbaudes, reaģējot uz iedzīvotāju ziņojumiem par iespējamiem AAL lietošanas normatīvo aktu pārkāpumiem.

AAL lietošanas normatīvo aktu prasību pārbaudēs ņemti seši augu paraugi un viens bišu paraugs.

Konstatēts viens pārkāpums – lietojot AAL, tas nonācis blakus teritorijā.

Nedēļas laikā veiktas arī trīs mēslošanas līdzekļu lietošanas normatīvo aktu prasību pārbaudes, pārkāpumi nav konstatēti.