Laika posmā no 25. līdz 28. jūnijam veiktas 55 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas un viena mēslošanas līdzekļu (ML) lietošanas normatīvo aktu prasību pārbaude.

Par iespējamiem AAL lietošanas normatīvo aktu pārkāpumiem saņemti divi ziņojumi, bet par ML lietošanas normatīvo aktu pārkāpumiem saņemts viens ziņojums, uz kuru pamata operatīvi veiktas pārbaudes.

AAL lietošanas normatīvo aktu prasību pārbaužu ietvaros ņemti trīs augu un viens bišu paraugs.

AAL lietošanas normatīvo aktu prasību pārbaužu laikā konstatēts viens pārkāpums - lietojot AAL, tas nonācis blakus teritorijā.