Jaunumi Uzraudzība

Laika posmā no šā gada 27. līdz 31. maijam veiktas 33 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes, tajā skaitā 12, pamatojoties uz iedzīvotāju ziņojumiem par iespējamiem AAL lietošanas normatīvo aktu pārkāpumiem.

AAL lietošanas normatīvo aktu prasību pārbaudēs ņemti deviņi augu paraugi.

Konstatēts viens pārkāpums – lietots AAL, neievērojot noteikto aizsargjoslu no ūdensobjekta.

Nedēļas laikā veiktas arī trīs mēslošanas līdzekļu lietošanas normatīvo aktu prasību pārbaudes, pārkāpumi nav konstatēti.