Kopumā Latvijā Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori nedēļas laikā veikuši 150 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas uzraudzības pārbaudes.

Par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem saņemts viens Rīgas iedzīvotāju ziņojums, uz kura pamata operatīvi veikta pārbaude.

AAL pārbaužu laikā ņemti 10 augu paraugi.

AAL lietošanas pārbaudēs nav konstatēti ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi.