Nedēļas laikā no 18.07.2022. līdz 24.07.2022. Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori visā Latvijas teritorijā veikuši 145 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes.

Par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem saņemti divi iedzīvotāju ziņojumi, uz kura pamata operatīvi veiktas pārbaudes. Vienā gadījumā tika pārbaudīta informācija par AAL lietošanu bišu stropu tuvumā, otrā gadījumā - par iespējamo ūdensobjekta aizsargjoslas neievērošanu.

Pārbaužu ietvaros kopumā ņemti 18 augu paraugi.

Pārbaužu laikā konstatēti divi pārkāpumi, abos gadījumos apstiprinājušās aizdomas par AAL lietošanu, neievērojot noteikto aizsargjoslu no ūdensobjekta.