Nedēļas laikā no 25.07.2022. līdz 31.07.2022. Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori veikuši 128 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes.

Par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem saņemti trīs iedzīvotāju ziņojumi, uz kuru pamata operatīvi veiktas pārbaudes, tajā skaitā:

  • Kurzemē veikta pārbaude par iespējamu AAL miglojuma nonākšanu blakus laukā, no kura ņemti augu paraugi un nosūtīti laboratoriskiem izmeklējumiem, pārbaude turpinās;
  • Vidzemē, reaģējot uz sūdzību par pretlikumīgām darbībām ar AAL, veikta pārbaude pilsētas teritorijā, pārkāpums netika konstatēts;
  • Kādā Pierīgas pagastā, saņemot iedzīvotāja ziņojumu par iespējamo kaitējumu bitēm, veikta pārbaude par AAL lietošanu blakus laukā.

Kopumā plānoto un operatīvo AAL lietošanas pārbaužu laiks ņemti 12 augu paraugi, tai skaitā viens paraugs ražas novākšanas brīdī AAL darbīgās vielas glifosāta atliekvielu klātbūtnes noteikšanai.

AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēti astoņi ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi:

  • divos gadījumos nav ievērota 10 m aizsargjosla gar ūdensobjektu;
  • divos gadījumos nav ievērota 15 m aizsargjosla gar ūdensobjektu;
  • divos gadījumos veikta neprecīza AAL uzskaite;
  • divos gadījumos lietots Latvijas Republikā nereģistrēts AAL.