Nedēļas laikā no 01.08.2022. līdz 07.08.2022. veiktas 139 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes.

Par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem saņemti divi iedzīvotāju ziņojumi, uz kuru pamata operatīvi veiktas pārbaudes: vienā gadījumā par AAL lietošanu pilsētas teritorijā trotuāra apstrādei pret nezālēm, otrā gadījumā tiek pārbaudīta informācija par nereģistrēta AAL lietošanu.

AAL pārbaužu ietvaros ņemts 21 augu paraugs, tai skaitā, deviņi paraugi ražas novākšanas brīdī AAL darbīgās vielas glifosāts atliekvielu klātbūtnes noteikšanai.

AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēti pieci ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi:

  • divos gadījumos lietots Latvijas Republikā nereģistrēts AAL;
  • divos gadījumos nav ievērota 10 m aizsargjosla gar ūdensobjektu;
  • vienā gadījumā konstatēts, ka personai nav atbilstošas apliecības, kas ļautu strādāt ar 2. reģistrācijas klases AAL.