Nedēļas laikā no 10.10.2022. līdz 16.10.2022. Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori veikuši 18 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes.

Par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem nav saņemts neviens iedzīvotāju ziņojums.

AAL pārbaudēs ņemti divi augu paraugi.

AAL lietošanas pārbaudēs nav konstatēti pārkāpumi.