Nedēļas laikā no 03.10.2022. līdz 09.10.2022. veiktas 23 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes.

Par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem nav saņemti iedzīvotāju ziņojumi.

AAL pārbaudēs nav ņemti augu paraugi.

AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēts viens ar AAL lietošanu saistīts pārkāpums – AAL lietots laikā, kad vēja ātrums pārsniedzis normatīvajos aktos maksimāli atļauto robežu, un AAL nonācis blakus laukā.