Nedēļas laikā no 12.09.2022. līdz 18.09.2022. Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori veikuši 26 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes.

Par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem saņemts viens iedzīvotāja ziņojums par AAL lietošanu vējainā laikā, kā rezultātā AAL, iespējams, nonācis kaimiņa teritorijā. Veikta operatīvā pārbaude, no blakus teritorijā augošiem augiem ņemts paraugs AAL darbīgo vielu klātbūtnes noteikšanai.

Kopā nedēļas laikā AAL pārbaudēs ņemti 10 augu paraugi, tai skaitā viens paraugs ražas novākšanas brīdī AAL darbīgās vielas glifosāta atliekvielu klātbūtnes noteikšanai.

AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēti divi ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi:

  • vienā gadījumā veikta AAL neprecīza uzskaite;
  • vienā gadījumā lietots Latvijas Republikā nereģistrēts AAL.