Nedēļas laikā (no 24. maija līdz 28. maijam) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori  Latvijā veikuši 34 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes. Nedēļas laikā saņemti deviņi iedzīvotāju ziņojumi, uz kuriem operatīvi reaģējot veiktas pārbaudes. Vairākos gadījumos iedzīvotājiem sniegta konsultācija par normatīvo aktu prasībām, kā rezultātā pārbaude uz saņemtā ziņojumu pamata nav veikta.

Kopumā pārbaužu ietvaros ņemti septiņi augu paraugi.

Konstatēts viens pārkāpums – lietojot AAL, nav sekots līdzi miglojuma kvalitātei, kā rezultātā AAL nonākuši blakus teritorijā.