No 19.09.2022. līdz 25.09.2022. Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori veikuši 38 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes.

Nedēļas laikā par iespējamo normatīvo aktu pārkāpumu saņemts viens iedzīvotāja ziņojums par lauka apstrādi, pieļaujot miglojuma nokļūšanu blakus laukā. Uz ziņojuma pamata operatīvi veikta pārbaude.

AAL pārbaudēs ņemti trīs augu paraugi, tai skaitā viens paraugs ražas novākšanas brīdī AAL darbīgās vielas glifosāta atliekvielu klātbūtnes noteikšanai.

AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēti trīs ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi:

  • divos gadījumos veikta neprecīza AAL uzskaite;
  • vienā gadījumā pakalpojuma sniedzējs apstrādātā objekta īpašniekam nav izsniedzis izrakstu par lietotajiem AAL.